Ηγεσία

Pengu ηγείται από μια ομάδα στελεχών C-level η οποία είναι υπεύθυνη για την
επίβλεψη των δραστηριοτήτων της και για την καθημερινή της λειτουργία.

Η επίπεδη οργάνωση επιτρέπει στην εταιρεία πιο ευέλικτη και γρήγορη λήψη αποφάσεων μακροπρόθεσμα.

Ταυτόχρονα η επίπεδη δομή απλοποιεί την επικοινωνία μεταξύ της διοίκησης και των τακτικών υπάλληλων της εταιρείας και μειώνει το κόστος που προκύπτει.

Μέσω της δομής της εταιρείας επιτυγχάνεται επίσης ευκολότερη ανταλλαγή γνώσεων και διαμοιρασμός ευθυνών στον εκάστοτε τομέα ενώ επιτρέπει την αποκέντρωση καθηκόντων και την διαχείρισης μεγαλύτερου όγκου εργασίας.

Περιγραφή Θέσεων

Founder & Chief Executive Officer:Υπεύθυνος για το όραμα της εταιρείας, την ανάπτυξη της, την έρευνα νέων αγορών, την λήψη διοικητικών αποφάσεων και την χάραξη της γενικής στρατηγικής και λειτουργία της εταιρείας.

Chief Financial Officer: Υπεύθυνος για την οικονομική στρατηγική της εταιρείας, την σύνταξη Business Plan, τον έλεγχο Cashflow, την τήρηση των Φορολογικών Υποχρεώσεων, την εύρεση επενδυτών, την τήρηση του λογιστικού συστήματος της εταιρείας καθώς και τις μισθοδοτικές υποχρεώσεις.

Chief Technical Officer: Υπεύθυνος για την ανάπτυξη της τεχνολογίας, την έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων και την βελτίωση των υφιστάμενων, τα συστήματα ασφάλειας των τεχνολογιών που διαθέτει η εταιρεία, την δοκιμή και εύρυθμη λειτουργία της τεχνολογίας, την τήρηση όλων των πρακτικών έννομης συμμόρφωσης της τεχνολογίας, τον σχεδιασμό του Γραφικού Περιβάλλοντος (User Interface) και της Εμπειρίας Χρηστών (UX – User Experience) καθώς και την τήρηση των βάσεων δεδομένων.

Chief Marketing Officer: Υπεύθυνος για το Search Engine Optimization, τον σχεδιασμό της στρατηγικής Marketing, την διαχείριση όλων των Προωθητικών Ενεργειών, την συνολική διαχείριση Social Meda, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του Brand, την διαχείριση της δημόσιας εικόνας, την διαχείριση των Δημοσίων Σχέσεων καθώς και την δημιουργία του απαραίτητου δημιουργικού υλικού για να υποστηρίξει τις προωθητικές ενέργειες.

Chief Human Resources Manager: Υπεύθυνος για την διαχείριση του ανθρωπίνου προσωπικού, την σύνταξη των αρμοδιοτήτων και τις περιγραφές των θέσεων εργασίας, χάραξη και υλοποίηση μισθοδοτικών πολιτικών και benefits, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη των εργαζομένων, την καταγραφή και διαχείριση των παραπόνων.

Chief Legal Officer: Υπεύθυνος για την τήρηση της νομιμότητας, τον έλεγχο των απαραίτητων αδειών για τις λειτουργίες της επιχείρησης, την σύνταξη και τον έλεγχο όλων των συμβάσεων των πελατών – προμηθευτών – προσωπικού, τις διατάξεις compliance, την τήρηση GDPR, κατοχύρωση εμπορικών σημάτων και χειρισμό πνευματικών δικαιωμάτων

Chief Product Officer: Υπεύθυνος των υπηρεσιών και του επιμερισμού των διαδρομών και την διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών, την διασφάλιση της εμπειρίας των πελατών, την εργασιακή εμπειρία των οδηγών, επίβλεψη της λειτουργίας όλων των προσφερόμενων υπηρεσιών, την ανάλυση και πρόβλεψη του όγκου εργασίας καθώς και τις τάσεις, customer relationships.

Chief Operations Officer: Υπεύθυνος για την σύνταξη και εφαρμογή διαδικασιών, του day to day operation, την επίβλεψη του στόλου, την ανάλυση και καταγραφή των περιστατικών που συμβαίνουν στην επιχείρηση, τις απαραίτητες administrative εργασίες, έρευνα αγοράς και τάσεων.

elEL