Η αξία του Brand

Η βασική αξία της εφαρμογής Pengu, πέρα από την καινοτομία στις προσφερόμενες υπηρεσίες, επικεντρώνεται και στην αξία της μάρκας (brand name). Η ιδέα βασίζεται στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης οπτικής ταυτότητας, η οποία ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σύγχρονου χρήστη smartphone και τις ανάγκες του ως καταναλωτή.

Οι βασικοί άξονες αναγνώρισης του brand και ισχυροποίησης της αξίας του βασίζονται στα εξής:

Την αναγνωρισιμότητα του brand

Την προσήλωση στο brand

Την αντιληπτή ποιότητα του brand

Τις συνδέσεις που κάνουν οι καταναλωτές με το brand

Όταν η αξία του brand αποκτά μεγάλη σαφήνεια, δηλαδή ο βαθμός στον οποίο μια επωνυμία γίνεται κατανοητή και αντιληπτή από τους καταναλωτές, τότε αυτόματα η χρήση του brand γίνεται απαραίτητη. Είναι σαφές ότι η κάλυψη των λειτουργικών και συναισθηματικών αναγκών των καταναλωτών προσφέρει ένα εμπορικό πλεονέκτημα σε μια επωνυμία.

O Pengu εφαρμόζει όλες τις παραμέτρους ως βασικούς άξονες ανάπτυξης του εταιρικού μοντέλου, ανάγοντας έτσι το brand σε ουσιώδη αξία και όχι απλά ως εργαλείο για σκοπούς μάρκετινγκ ή διαφήμισης.

Οι τεχνολογικές εφαρμογές παρόμοιου τύπου βασίζονται, κατεξοχήν, στον τρόπο με τον οποίο το κοινό συνδέει στη συνείδησή του τη χρήση της εφαρμογής με ένα ανεπτυγμένο και σύγχρονο τρόπο ζωής, καθιστώντας την εφαρμογή ως απαραίτητο κομμάτι της καθημερινότητας του, με τον ίδιο τρόπο που έχει μάθει να χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή εφαρμογές όπως το Amazon.

Η προσωπικότητα του brand

Ο Pengu μεταδίδει μια συναισθηματική ανταπόκριση στο κοινό, με την πρόθεση να προσελκύσει χρήστες με την προσωπικότητα της μάρκας και όχι μόνο με το brand. Η προσωποποίηση της υπηρεσίας είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της.

Ο Pengu απευθύνεται σε μια νεότερη δημογραφική ομάδα, η οποία ζει και αναπνέει σε ένα ψηφιακό κόσμο, ο οποίος ορίζεται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η απλότητα της εφαρμογής δεν περιορίζει όμως τη χρήση της από μόνο άτομα νεαρότερης ηλικίας αλλά και από δημογραφικές ομάδες μεγαλύτερης ηλικίας.

Οι Κοινωνικές αξίες του brand

Τοπική επίδραση: Το brand επικεντρώνεται στη μεγιστοποίηση του τοπικού αντίκτυπου έχοντας μια ισχυρή γεωγραφική εστίαση. Είναι ένα εμπορικό σήμα που διατηρεί τα οριζόντια χαρακτηριστικά του,αλλά με ισχυρά συμφραζόμενα.

Απόρρητο χρήστη: Το brand κατανοεί ότι ο χρήστης βρίσκεται στον πυρήνα της επιχείρησης. Το απόρρητο των πληροφοριών και το απόρρητο των αιτημάτων των χρηστών είναι απαραίτητα για την αξιοπιστία του brand.

Ποικιλία, Ισότητα, Πολιτισμός, Ένταξη: Ο Pengu είναι ένα brand παγκόσμιου εμβέλειας. Προσφέρει οτιδήποτε για τους πολίτες του κόσμου, υποστηρίζοντας επίσης συνανθρώπους με ειδικές ικανότητες με περιορισμένη κινητικότητα. Με αυτόν τον τρόπο, ο Pengu στέκεται δίπλα σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες,προωθώντας έτσι μια πιο ανοιχτή και δίκαιη κοινωνία για όλους.

Βασικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας

Τολμηρός

Περιποιημένος

Συναρπαστικός

Ζωηρός

Δροσερός & Νέος

Ευφάνταστος

Μοναδικός

Ενημερωμένος

Ανεξάρτητος

Σύγχρονος

elEL